Blog

Błędne Skały

Błędne Skały przez kilka lat po drugiej wojnie światowej nazywane były Wilczymi Dołami. Takiego terminu używali m.in. żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza w meldunkach sytuacyjnych a także dziennikarze w relacjach prasowych.

W Błędnych Skałach kręcono także filmy: Opowieści z Narnii, Przyjaciel wesołego diabła, Dwa Światy oraz Książę Kaspian.